Kurban nasıl kesilir - VİDEO

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, Müslümanlığın önemli vazifelerinden biri olsa da, kurban ile sadakanın birbirinin alternatifi olarak sunulması doğru değildir
 

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, Müslümanlığın önemli vazifelerinden biri olsa da, kurban ile sadakanın birbirinin alternatifi olarak sunulması doğru değildir. Ayrıca, kurban kesmekle mükellef olan eşlerin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekiyor. Bir kurbanın iki kişi adına kesilmesi gibi bir durum söz konusu olmuyor

MULTİMEDYA   VİDEOLAR

Kurban konusunda bilinmesi gerekenler...
Yazarımız Ahmet Şahin kurban konusunda bilinmesi gerekenleri anlattı.

 

MULTİMEDYA   VİDEOLAR

Kurban kesme dersi

.Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban kesilirken çevre temizliği ve ekolojik dengenin korunması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini bildirdi. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "kurban ibadeti" hakkında yaptığı çalışmaya göre koyun, keçi, sığır, manda ve deve dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemiyor. Akıllı, buluğ çağına ermiş, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka nisab miktarı, malı bulunan Müslümanlar kurban kesmekle yükümlü sayılıyor. Bu şartlara sahip karı-kocaların, "ibadetlerde ceza ve ödül bireyseldir" anlayışından hareketle ayrı ayrı kurban kesmesi gerekiyor. Yolcular ise kurban kesmekle mükellef kılınmıyor.

Kurban kesmek yerine sadaka vermek, kurban ibadetinin yerine geçmiyor. Bu ibadet için kurban olacak hayvanın usulüne uygun kesilmesi gerekiyor. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, Müslümanlığın önemli vazifelerinden biri olsa da, bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulması doğru görülmüyor. Kurban taksitle de alınabiliyor. Kişinin mülkiyetinde bulunan ve kurbanlık vasfı taşıyan tüm hayvanlar, kurban olarak kesilebiliyor. İster peşin ister taksitle satın alınsın, hayvan kişinin mülkiyetine geçtiğinden kurban edilmesinde sakınca bulunmuyor. Kurban edilecek hayvanın erkek veya dişi olması önem taşımıyor. Ancak hangi cins hayvanların öncelikli olarak kurban edileceği belirlenirken, ekolojik dengenin ve toplumun ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerekiyor. Kesim sırasında, hayvana acı çektirilmemesi, hayvanların ehil kişiler tarafından, süratle kesilmesi önem taşıyor. Kurban, akıl ve temyiz gücüne sahip kadın-erkek tüm Müslümanlar tarafından kesilebiliyor. Çevre temizliği ve ekolojik dengenin korunması için gerekli tedbirlerin alınması, kesim sırasında psikolojik açıdan etkilenmemeleri için çocukların kesim yerinden uzak tutulması gibi konulara dikkat edilmesi öneriliyor.

Hayvanların diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmesi gerekiyor. Fazla eziyet vermemek için hayvanın kesim sırasında uygun tekniklerle bayıltılmasında ise bir engel bulunmuyor. Ancak, henüz kesilmeden şok etkisiyle ölen hayvan, kurban edilemiyor. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önem taşıyor. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzları kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlar kurban edilemiyor. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağının delik veya yırtılmış olması, kurban edilmesine engel teşkil etmiyor. Sağlıklı olduklarını belirtmek amacıyla marka takılması için hayvanların kulaklarının delinmesi ise bir kusur olarak görülmüyor.

Kurban, mal ile yapılan bir ibadet olduğundan vekalet caiz görülüyor. Vekalet yoluyla kurban kestiren kişi, hem bulunduğu yerde birisine hem de başka bir yerdeki kişi veya kuruma vekalet verebiliyor. Vekalet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçlarıyla verilebiliyor

ZAMAN

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !